Search

אריות


לפעמים החיים מזמנים לנו חוויות.

כאלו שלא בחרנו, לא תכננו והגיעו לפתחנו.

לפעמים המציאות עומדת לנו מול הפנים ואנחנו צריכים לבחור איך להגיב.

הרבה אנשים שפגשתי בוחרים שלא לבחור כי קל להם להסיר מעצמם את האחריות לחייהם, כי קל להם להגיד שמישהו או משהו בחר עבורם.

האריות שבינינו מתמודדים, בשקט בשקט מבלי לדבר. הם פשוט עושים. עומדים מול המציאות שלא בחרו בה אבל יודעים שיש להם את הכוח לבחור להתמודד.

מוקדש באהבה לכל האריות מבינכם. מעריצה אותכם.


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon