Search

סליחה לעצמי


אני רואה עוד ועוד פוסטים לקראת יום כיפור

של אנשים המבקשים סליחה מעצמם

על כך שוויתרו לעצמם, על כך שלא שמו את עצמם בראש סדרי העדיפויות. על כל מה שלא הספיקו, על כל מה שרצו לעשות וכל מה שרצו לומר ולא אמרו.

אמנם זה זמן לסליחות אך זה גם זמן לחשבון נפש. ואם עולה בראשכם המחשבה שהייתם צריכים .... אבל לא... זה בדיוק הזמן כאן ועכשיו לשנות את זה ולו רק בכדי שלא תגיעו לשנה הבאה עם אותן תחושות בכדי שלא תצטרכו לבקש סליחה מעצמכם גם בשנה הבאה.

עד כמה שזה נשמע מופשט, זה באמת פשוט. תקשיבו למה שהלב שלכם רוצה ואומר ותלכו איתו. ואז תחושת ההחמצה תתחיל להצטמצם.

נכון שהראש וההיגיון מובילים ברוב הפעמים, נכון שאילוצי החיים מובילים והם חזקים יותר מהרצונות שלכם פעמים רבות

אבל אפשר לחיות גם אחרת.

אולי יש לי סליחות לבקש מאחרים השנה אם פגעתי שלא בכוונה אך אני שלמה עם עצמי, לא בגלל שכל מה שעשיתי היה מושלם אלא בגלל שהייתי שלמה עם כל מה שעשיתי השנה.


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon