Search

בחירות


אתם בוחרים את המחשבות שלכם. אתם בוחרים את המילים שלכם. אתם בוחרים את המשמעות שאתם נותנים לאירועים.

ככה אתם יוצרים את המציאות שלכם ואת מי שנמצא מסביבכם.

להתקרבן, להתמסכן, לא לקחת אחריות, להאשים אחרים במה שקרה,

זו הדרך הבטוחה לחיים בינוניים.


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon