Search

אומץ


אומץ זו התוצאה של התגברות על הפחדים שבנו, אומץ דורש להיכנס לאזור ה"לא נודע". אומץ דורש לפעול ולא רק לחשוב. אומץ זה לקחת סיכון קטן ולפעמים גדול. אומץ זה להשתיק לרגע את המוח שמסביר לנו שוב ושוב בצורה משכנעת למה לא. אומץ זה ללכת עם התשוקה ועם הלב.

האמיצים פוגשים בדרכם אנשים כמותם שהגיעו לאותם מקומות חדשים, נפלו, נחבלו או נפגעו לעיתים אך הם שלמים עם עצמם כי היו נאמנים לעצמם.

כמה אומץ יש לכם לעשות את הדברים הקטנים והגדולים שאתם יודעים שאתם רוצים אבל עצרתם עד היום?

כמה אומץ יש לכם לעשות היום משהו שעוד לא עשיתם?


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon