Search

הבחירות שלנו


בכל יום יש לנו אפשרות לבחור. לבחור את הדרך שבה אנחנו רוצים ללכת, לבחור את האנשים שעימם נרצה לצעוד, לבחור במה להתמקד ובמה לא, לבחור לאהוב, לבחור שלא לכעוס, לבחור להתגבר על הפחד.

לא תמיד הבחירות שלנו מובילות אותנו למקום שאליו רצינו להגיע, לא תמיד אנחנו שלמים עם הבחירות שעשינו, לא תמיד אפשר לצפות מראש את התוצאה שתגיע בעקבות הבחירה שלנו.

בעיני מי שבוחר הוא מי שנאמן לעצמו. מי שבוחר הוא מי שיש לו אומץ שלא להתפשר על המצב הנתון ומוכן להשיג את מה שבאמת חשוב לו. מי שבוחר יוצא מאזור הנוחות ורק משם אפשר להגיע למקום שיהיה עבורו טוב יותר.

כל יום שעובר בו אתם לא בוחרים ולא עושים את הדברים שאתם באמת רוצים, להיות עם האנשים שעושים לכם טוב, לפרוץ גבולות חדשים, כל יום שעובר בו אתם נותנים לפחדים שלכם או לאגו שלכם לתפוס מקום חשוב יותר ממה שאתם הייתם רוצים לעשות אבל לא עשיתם...

כל יום כזה הוא יום מבוזבז.

One Life -Make It Happen!


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon