Search

השפעה


אנשים נכנסים לחיינו ויוצאים, האינטראקציה איתם יוצרת מחשבות ומאורעות שלא תמיד אפשר להבין אותם בזמן אמת.

לפעמים צריך לתת לזמן לעשות את שלו ואז אפשר לראות גם את ההשפעות החיוביות ממה שהיה נראה שלילי בזמנו.

גם אנחנו נכנסים לחיים של אחרים משפיעים והולכים. לפעמים מילה אחת שלנו יכולה לשנות מסלול עבור מישהו אחר מבלי שבכלל התכוונו לכך.

מי שאנחנו ומה שאנחנו מביאים איתנו זה כמו שובל של בושם שנשאר כשיצאנו מהחדר ומשאיר את הזיכרון.

נכון שאנחנו לא יכולים לשלוט על המצב בו נמצא האחר, נכון שאנחנו לא יכולים לשלוט על הפרשנות שלהם אבל אנחנו יכולים להשתדל להשאיר השפעה חיובית בכל מקום בו אנחנו נמצאים.


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon