Search

אמת


האמת שלנו היא לא דבר מוחלט, היא מורכבת מהתפיסות והאמונות שלנו, מהציפייה שלנו איך הדברים אמורים להיות, וגם מחוויות העבר שלנו.

האמת שלנו היא סוג של ידיעה פנימית שאנחנו בטוחים שהיא נכונה. אבל... אין אמת אחת. מה שנכון לנו לא בהכרח נכון עבור מישהו אחר.

האמת שלנו נראית לנו כה ברורה, כאילו היא עובדה. אבל אז פתאום אנחנו נתקלים במישהו שהאמת שלו שונה משלנו. כשלפעמים באותו מצב מתחיל ויכוח מי צודק, כי לכל אחד יש את האמת שלו שהוא בטוח בה. אבל... לפעמים אפשר לראות אותה התמונה בשתי דרכים, אין נכון או לא נכון, אין אמת אחת.

השאלה היא האם נבטל את האמת האחרת של מי שמולנו ונכפה את שלנו, או האם נהייה מוכנים להקשיב בידיעה שלמרות שהיא נראית הכי אמיתית וברורה,

ואולי... בגלל שהיא סובייקטיבית, יש מקום להקשיב ולשנות.

לכו עם האמת שלכם, אבל תקשיבו לאמת של האחר ותכבדו אותה כבסיס לתקשורת בריאה.


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon