Search

התחלות חדשות


אתם עומדים במקום, מסתכלים קדימה, מסתכלים אחורה ופתאום מבינים שמעכשיו הכל יהיה אחרת.

בין אם בחרתם בה או לא, בין אם זו הדרך שדמיינתם או לא, מגיעה הנקודה שצריך להתחיל לצעוד.

המסע של חיינו מלווה בצמתים, וברגעים האלו, מה שיש לנו יותר מהכל זה את עצמנו. את האמונה שלנו ואת הדברים שחשובים לנו. הם אלו שמאירים לנו את הדרך החדשה בה אנחנו צועדים.

יש רגעים שצריך להשאיר מאחור, יש אנשים שנשארים שם מאחור, יש חפצים וזכרונות שילוו אותנו אבל כבר לא יהיו חלק מהדרך החדשה.

ברגע הזה מצאתי שאם נסתכל עמוק עמוק בפנים, נקשיב למה שהלב שלנו אומר. נוכל להתחיל מחדש עם חיוך של תקווה ולהסתכל קדימה מבלי להתחרט על מה שהשארנו מאחור.

לחיי התחלות חדשות.


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon