Search

שליטה


לשחרר שליטה זה טוב או רע? כשיש לי משהו טוב ביד והוא שלי, באופן טבעי הייתי רוצה שישאר שלי.

כשאני נמצאת במצבים שונים בחיים, תחושת (כן זו רק תחושה) השליטה נותנת לי את היכולת להמשיך ולתפקד.

לשחרר שליטה יכול לתת לנו תחושה טובה של שחרור, אבל יכול להיות גם תחושה של ללכת לאיבוד בלי לדעת איך להמשיך.

לשחרר שליטה יכול לפתוח דרכים חדשות שהיו נעולות לפני כן, אבל זה גם יכול להיות לאבד משהו מהותי וחשוב שהוא חלק ממני.

גיליתי שרוב האנשים בוחרים להיות בשליטה רוב הזמן

יש כאלו שהחליטו לתת לעולם/ליקום ולעשות את שלו והם יקבלו את מה שמגיע באהבה.

מי שמצליח לשלב בין השניים יש לו נוסחה מנצחת כמובן.


0 views

לפרטים נוספים

052-8466455

052-8466455   |
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon