top of page

להיות אמיתי


נשמע פשוט, נשמע טריוויאלי, נשמע בסיסי ובכל זאת איך זה שרוב האנשים לא מצליחים להיות אמיתיים? והכוונה היא לא להיות אמיתיים עם אחרים אלא קודם כל אמיתיים עם עצמם?

אתם מגדירים את עצמכם כאנשים אמיתיים? רגע... לפני שאתם עונים... תבדקו עם עצמכם אם אתם מקשיבים ללב שלכם כשהוא מראה לכם את הכיוון או שאולי הסחות הדעת, הפרסומות שבחוץ וכמובן החיים, ממסכים את האני האמיתי שלכם.

אצל חלק ניכר זה הפחד, לפעמים הוא קטן ולפעמים כל כך גדול כך שהוא משתק, עוצר ומפעיל מחדש את מנגנון ההגנה של הראש שעומד על המשמר כדי "להגן" עליכם מפני פגיעה אפשרית.

האמת נמצאת שם אבל רק מי שמצליח להוציא רגל אחת ואחר כך עוד אחת ולצאת לחופשי –יכול להיות משוחרר לגמרי עם עצמו ועם אחרים וברגע שמשתחררים אי אפשר לחזור לאחור.

לחיות מתוך האמת שלי פירושו של דבר שקט נפשי, פירושו של דבר לסמוך על עצמי כך שלא משנה מה תהיה הדרך בה אני צועד, אני יודע שזו הדרך בה עלי לעבור כדי לצבור את חוויות חיי.

המחיר שמשלמים על לחיות חיים של מיסוך הוא מחיר חייכם.

אל תתנו לחיים לעבור בלי להגשים את עצמכם!!


מאמרים אחרונים
bottom of page