top of page

רגעים של אושר


כשאתה מחייך, אני מחייכת כשאתה בוכה, אני נעצרת, ניגשת, מחבקת כשאתה מפחד, אני לצידך. אבל לא בכל יום אני אוכל להיות שם בשבילך, תצטרך לעבור דברים בעצמך.

יחטפו לך את הצעצוע ותצטרך להתמודד, יגידו לך לא ותצטרך להמשיך לחייך, תרצה משהו ולא תמיד תצליח להשיגו ואני לא תמיד אהיה שם איתך כדי להביא לך אותו.

לא, אני לא האמא המושלמת אבל אני נותנת לך את הטוב ביותר ממה שיש בי. אני רוצה לתת לך ביטחון כדי שתדע שאתה יכול, אני רוצה לתת לך אהבה כדי שתדע שתמיד יש לך מקום, אני רוצה לתת לך כלים כדי שתוכל לקחת איתך לכל מקום בדרך.

ילד שלי, אתה רק בן 3 היום יש לנו עוד דרך ארוכה. אתה האור של חיי השימחה שבליבי ההישג הכי משמעותי שלי.

אוהבת אותך הכי בעולם אמא


מאמרים אחרונים
bottom of page