top of page

על שתי ציפורים וגישה אחת לחיים


2 גוזלים שיצאו מהקן לראשונה עמדו יום אחד יחדיו על האדמה. אמר האחד לשני: "אתה יודע יש לנו כנפיים, אמא אמרה שאנחנו יכולים לעוף איתם שם למעלה גבוה בשמיים."

הגוזל השני הסתכל עליו ואמר לו: "אבל זה גבוה מאוד... מה יקרה אם ניפול?"

"אז ננסה שוב" אמר הגוזל הבוגר לאחיו הצעיר ענה לו אחיו הצעיר: "אבל אם ניפול, זה יכאב.... אני מעדיף לוותר, לא רוצה שיכאב לי ואפצע."

וכך הגוזל הבוגר ניסה וניסה עד שלמד לעוף והגיע לשמיים גבוה ולמקומות חדשים ורחוקים".

והגוזל הצעיר נשאר לו שם על הקרקע...

איזה סוג של ציפור אתם?

נ.ב זה לא סיפור של חז"ל, לא סיפור מועתק ולא מתורגם מאנגלית... הפעם זה ממני: -)


מאמרים אחרונים
bottom of page