top of page

הרגע הנכון


לפעמים יש דברים שאנחנו ממש רוצים אבל העולם בחוץ לא נמצא באותו מקום. כשהרצון גדול מהמציאות צריך לדעת לעצור, להסתכל ולבחור. הילדה הפנימית שלי עדיין אומרת, אני רוצה כאן ועכשיו ואם לא... אז לא!!!! האישה הבוגרת שבי יודעת ומבינה שמה ששלי שלי ומה שלא, לא והכל בסדר. בסוף היום, חוזרת לבית שלי, לעולם שלי ומודה על כל מה שיצרתי במו ידי. יודעת שהשיעור שלי הוא ללמוד לשחרר גם אם אני מאוד רוצה. לכולנו יש ימים יותר טובים וימים פחות

בעזרת הידיעה שיש בכם את הכוח הפנימי שבניתם לאורך שנים רבות

תוכלו להתגבר על כל מכשול


מאמרים אחרונים
bottom of page