top of page

תחושת בטן


בדרך כלל אנחנו מתפקדים מתוך הגיון ורציונל. אך יש מקרים שבהם משהו בלתי מוסבר מוביל אותנו לבחירות שאין להם הסבר, למחוזות חדשים.

אז מתגלה בנו צד חדש, שהיה שם כל הזמן אך מתגלה רק כשנותנים לו מקום.

בצד הזה יש חיבור לאני הפנימי האמיתי שבנו,

זה שביום יום מוקף בחומות הגנה ופחדים.

האתגר הוא לתת לו לצאת מבלי לעצור אותו. אז נגלה חלק נפלא וחדש בנו ונדע שזה הדבר הנכון עבורנו.


מאמרים אחרונים
bottom of page