top of page

בידול ע"פ איכות


כולם מנסים לבדל את עצמנו היום אחד מהשני על מנת ליצור ייחודיות.

קיימות דרכים רבות לבידול מוצר/שירות, אך הפעם בחרתי להתייחס בקצרה רק לבידול אשר נבחר מתוך מניע האיכות. 

איכות מקצועית – מיועד למוצרים אשר איכותם הינה בסטנדרט גבוה יותר מאשר מרבית המוצרים בשוק ברמת מצוינות שרק בעל ניסיון יוכל להבחין בהבדל. לדוגמא – ציורים איכותיים ניתנים להבחנה ע"י אנשי מקצוע בלבד. 

איכות על בסיס המוצר – מאפייני המוצר הם שקובעים את בידולו והם לרוב ניתנים למדידה. (לדוגמא: שעון צלילה ל 300 מטר) 

איכות על בסיס משתמש משתמש – איך הצרכן תופס את המוצר כאיכותי – האם חשובה בעיניו ה עמידות, גמישות, עיצוב, חוזק? לעיתים 2 מוצרים זהים פונקציונאלית ניתן לבדל באמצעות דרישות הצרכנים לתפקודי המוצר. 

איכות על בסיס יצור – בקרת איכות, עמידה בתקנים מחמירים, מוצרים ידידותיים לסביבה. 

איכות על בסיס הערך – חיבור בין המחיר, עלות הייצור והאיכות. יחס תועלת לעלות וזה דבר סובייקטיבי – תיק ב 20$ או תיק של פראדה ב 500$. הערך שניתן למוצר אינה ביחס ישר מחיר המתחרים אך נתפסת בעיני הצרכן כשווה בגלל הערך שלה עבורו. 


הבחירה באיזו אסטרטגית בידול להשתמש צריכה להתבצע כתוצאה מחישוב הכולל בתוכו את מאפייני הלקוחות, השוק והמתחרים כמו גם את דרך השיווק והתייחסות למוצר ולמסר שאתה רוצה להעביר ושתוכל לעמוד מאחוריו לכל אורך הדרך 

bottom of page