top of page

תקשורת פנים ארגונית והשפעותיה על תפוקות הארגון

במשחק הילדים טלפון שבור מעבירים מסר מאחד לשני, לרוב מאוזן לאוזן ולבסוף מגלים מה ההבדל בין המסר הראשוני למסר שהגיע אחרון המשתתפים. המשחק מהנה כי הוא ממחיש לנו עד כמה המסר משתבש למרות שמדובר בפעולה פשוטה של העברתו מאדם לאדם באופן מידי.

הסיבה לכך כרוכה ביכולת הקליטה שלנו והפירוש שלנו למה ששמענו. ולמרות שאנו בטוחים שהעברנו את המסר במדויק הוא משתבש מאדם לאדם.

בכל ארגון מתנהלות מערכות יחסים בין אנשים, מנהלים, צוותים ועובדים. דמיינו לעצמכם מה קורה בהעברת מסרים בארגון בו המסרים עוברים במספר ערוצים שונים ומגוונים כשיש מסביב השפעות נוספות כגון פוליטיקה ארגונית ועוד השפעות חיצוניות ופנימיות שמשפיעות הן על הדרך בה אנו מפרשים את המסרים המועברים אלינו והן על תגובתנו למסר והעברתו לאחר.

למרות שתחום זה אינו מקבל היום מקום רב בארגון, יש לו השפעה רבה מאוד על שיתופי פעולה בין מחלקות ובין מנהלים, על מערכות יחסים בין מנהלים לעובדים ובין עובד לעובד. כל העשייה הארגונית מתווכת באמצעות תקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית שמשפיעות זו על זו ולכן זה קריטי להבין מה המצב האמתי בארגון.

כשהתקשורת לקויה מתחילות טעויות, האשמות, חוסר אחריות, פילוג בין עובדים ומחלקות וכמובן התפוקות יורדות.

כשלצערי ראיתי בלא מעט ארגונים מצב שבו התקשורת לא לקויה אלא פשוט אין תקשורת. במקום זה יש ניתוק! חוסר שיתוף פעולה, אין עזרה הדדית, כל אחד עסוק רק בתחומו ובמקום להעביר ידע ולשתף יש חומות הגנה  ואווירה מתוחה וזמן רב מתבזבז על לימוד כפול של הידע במקום שיתוף

 

המצב החמור מכל הוא מצב בו התקשורת שלילית עקב כך שאנו שופטים אחד את השני, העובדים מנוכרים זה לזה, יש נטירת טינה על מקרה כזה או אחר, והשפעת הסביבה ורכילות רבה- אז המצב הוא חמור עוד יותר מכיוון שהוא קשה לשינוי ולתיקון.

 

תארו לעצמכם חדר ניתוח בו הרופא מנתח ומושיט את היד והאחות שמה לו סכין במקום מלקחיים. עד כמה שזה מובן מאליו שחייבת להיות הבנה בינהם כך גם בארגון. חשוב להקצות משאבים על מנת לעבוד על תקשורת פנים ארגונית ברורה, ממוקדת ומדויקת ויעילה וליצור סביבת עבודה נעימה ומפרה.

 

כאשר תקשורת פנים ארגונית הינה טובה, התוצאות באות לידי בהצלחה פיננסית והחוסן האנושי של הארגון. התוצר יבוא לידי ביטוי בירידה משמעותית בתחלופת העובדים, יותר פרודוקטיביות, יותר שיתופיות במידע, מידע גם לא הולך לאיבוד ועזרה הדדית שחוסכות טעויות רבות.

 

ניתן ליישם זאת כחלק מתהליך ייעוץ ארגוני ממוקד בנושא בתקשורת הפנים ארגונית אשר מקנה לעובדים ולמנהלים כלים פרקטיים מותאמים אישית לדוגמא: כלי שיקוף למינהם, שמטרתם לתקף את המידע שמועבר מאדם לאדם וליצור תיאום ציפיות והבהרת מסרים. כלים מעולם הפסיכולוגיה החיובית וכן כלים מעולם התוכן התהליכי שמקנים למנהלים הבנה תהליכית של זרימת המידע בארגון.

 

על כן מטרות ההנהלה צריכות לכלול יצירת שיפור משמעותי בהעברת המידע והידע בין המחלקות ובין העובדים והמנהלים, יצור תקשורת פנים ארגונית פתוחה ושקופה ותרבות ארגונית של סיוע הדדי.

 

תחשבו כמה זה שווה לכם?

bottom of page