top of page

סרטונים

קורסים, הרצאות וסדנאות

הרצאות למנהלים וארגונים

מה קורה כשמשלמים 100% משכורת אך לא מקבלים 100% תפוקה מהעובדים שלך? מתוך ההרצאה הזומביים

?איך ממפים את הארגון/המחלקה שלך

מתוך ההרצאה הזומביים

איך בוחרים הרצאה טובה לארגון שלכם?

על קצה המזלג...

איך למקסם את תפוקות העובדים שלכם?