top of page

תקשורת בין-אישית אפקטיבית - סגנונות תקשורת

ארגונים שיש בהם תקשורת ארגונית חיובית, ורציפה

תקשורת מייצרת שיח שמשנה את התרבות הארגונית לתרבות פתוחה של קשבה, שיתופיות שקיפות

כל אלו ועוד גורמים לעובדים להיות מעורבים יותר, מחויבים יותר, שותפים יותר ובכך מעלים את המוטיבציה ומייצרים מחוברות. 

סגנונות תקשורת הוא אחד הכלים הפרקטיים, הקלים ללמידה ויישום מיידי שמייצרים תוצאות מיידיות.

בסדנאות נלמד בצורה חוויתית איך  ליישם את הנושא הלכה למעשה ומהם הצעדים שיש לבצע לצורך שיפור אפקטיבי.

נושאים לסדנאות:

  • התפקיד האסטרטגי של תקשורת פנים ארגונית

  • תכנון אסטרטגיה של תקשורת פנים ארגונית

  • היכן רואים את החזר ההשקעה?

  • השלבים לשינוי וליצירת אווירה נעימה ומפרה בארגון

  • מה מסתתר מאחורי המילים?

  • איך לשפר באופן מיידי כל שיחה

  • עידוד הקשבה וחשיבה משותפת

  • זרימת מידע בכל יח' הארגון

  • הגברת שיתוף פעולה, יצירתיות וחדשנות

אנו נמצאים עם אנשים הסובבים אותנו בעבודה, בבית ובכל מפגש חברתי.

איך ניתן להניע אותם בכדי שירתמו למען המטרות שלנו.

מהו המרכיב הקריטי שבאמצעות חשיפה ומודעות תוכלו להשתמש בו בכל מקום.

בהרצאה זו נחשוף את הכלים ליצירת מערכות יחסים ושיתופי פעולה בבית ובעבודה ואפילו עם נציגי השירות שאתם פוגשים בדרך.

 

הכלים פשוטים ליישום, ההרצאה מעלה את המודעות לחשיבה חיובית ושונה. זוהי הרצאה חווייתית ומהנה שמאירה את ההרגלים שלנו באור שונה ומפתחת דרכי חשיבה חדשות.

לשאלות ופרטים נוספים

052-8466455

bottom of page