top of page

מיומנוית ניהול אישיות

כשאתם מגייסים עובדים לעסק שלכם אתם בודקים את רמת מיומנותם המקצועית

מה היכולות שלהם, כמה ידע יש להם ומה הניסיון שצברו במהלך השנים.

אך כמה אתם משקיעים בהם במתן כלים לשיפור האפקטיביות שלהם?

כישורים ומיומנויות ניהול הכרחיים להתמודדות על השינויים וההתפתחות האישית והארגונית.

נשים דגש על מיומנויות אישיות, בינאישיות, ניהוליות וחברתיות.

נבחר יחד את הנושאים והמיומנויות הנדרשות לשיפור אצלכם בארגון והקורס יורכב בהתאם לצרככים.

נושאי הקורס/ הסדנאות:

  • מהן המיומנויות ההכרחיות למנהל

  • שכנוע וניהול מו"מ.

  • תקשורת בין אישית ויצירת שיתופי פעולה בארגון.
  • בניית חזון ותוכנית עבודה.

  • קבלת החלטות בתנאי חוסר וודאות.

  • העלאת מוטיבציה לעובדים והגברת שיתוף פעולה צוותי.

  • שימור עובדים והעלאת תפוקות.

  • ערכים ותרבות ארגונית.
  • ניהול זמן אפקטיבי וניהול משימות.

 

  בקורסים נלמד בין השאר את הנושאים הבאים:

  הצבת מטרות, ניהול עצמי, חשיבה אסטרטגית, האצלת סמכויות, שת"פ אסטרטגיים, סגנונות תקשורת, מרכיבי ההשפעה, זיהוי והבנת צרכים בסיטואציות שונות, מיומנויות שכנוע ומו"מ, הצגת חזון.

 מיומנויות וכישורים: יצירתיות, עמידה בזמנים,חשיבה אנליטית, חשיבה ביקורתית, ניתוח נתונים והסקת מסקנות,ניהול ידע, תכנון, ביצוע, למידה, קבלת החלטות ועוד...

הקורסים מותאמים אישית לפעילות הארגון והמשתתפים בו.

ניתן לבחור תמהיל על פי הצורך ולבנות תוכניות הדרכה שנתיות.

לכל עובד יש זמן מוקצב בעבודתו, לכל עובד יש משימות לביצוע, לכל עובד יש אינטראקציות חוץ ופנים ארגוניות בכל יום בעבודתו.

 

האם העובדים שלכם מנהלים את עצמם בצורה יעילה?

איך הם מחלקים את הזמן שלהם ואת המשימות שלהם?

איך הם מתמודדים עם שינוי, לחץ וצורך גובר בשיפור מתמיד?

האם יש להם מיומנויות ניהול והיכולת לפעול בצוות ולעבוד בשיתוף פעולה עם הממשקים שהם צריכים על מנת להשיג את התוצאות המתבקשות מהם?

 

תנו להם כלים לדעת לנהל מו"מ מול כל אדם כך שיוכלו לזהות ולהבין את צרכיו, להסביר את צרכיהם וליצור שת"פ פורה במתכונת Win Win.

גם למנהלים יש מיומנויות ניהול שונות וסגנונות ניהול שונים, חלקם הגיעו וצמחו מתוך הארגון ללא הכשרה ניהולית, חלקם הגיעו עם מתודות ניהול שונות ממה שתואם לתרבות הארגונית שלכם. מרבית זמנם עסוק בל"תפעל" את האנשים לעמוד ביעדים תפוקתים שהארגון מציב אך מעט מאוד זמן מוקדש לחשיבה פעילה על אופן הניהול והדרך הנכונה להשגת התוצאה הרצויה.

לשאלות ופרטים נוספים
052-8466455

bottom of page