top of page

למה דווקא תוכנית שיווק

 

גם אם אתה פותח עסק חדש וגם לאחר מכן כאשר אתה מנהל עסק פעיל, חשוב מאד להכין תוכנית שיווק מסודרת וכתובה. 

כל תוכנית שיווק צריכה לכלול שלושה חלקים:


1. הכנה - איסוף אינפורמציה וניתוח השוק. 
2. הגדרת המטרות. 
3. בחירת אסטרטגיה שיווקית מתאימה.הכנה - איסוף אינפורמציה וניתוח השוק 


הכרת שוק היעד ובחינת מצבו הם הכרחיים להצלחת התוכנית השיווקית ולכן יש לאסוף מידע אודות השוק.
מהו שוק היעד שלך - האם זהו שוק תנודתי (כמו שוק הסלולר) או שוק יציב? שוק עונתי?
מי השחקנים העיקריים בשוק? היתרונות והחסרונות של כל מתחרה.

מהו אזור השוק שלך- מאיזה אזורים יבואו הלקוחות שלך? האם טווח הפעילות שלך יהיה אזורי או, ארצי?

האם יש הגבלת מרחק ? הגדרת גבולות אזורי הפעולה משמעותיים לשלב הגדרת מאפייני הלקוחות ואופן השיווק (שיווק ממוקד אזורי או נרחב ארצי)

האם אתה מרוצה מהמצב וכך היית רוצה שהמצב יישאר או שהיית רוצה לשנות את גבולות האזור (לרגע שים את מגבלותייך בצד כרגע הכול כתוב ואין מגבלות...)? 

מהי מגמת השוק שלך- המצב בשוק הכללי וההשפעה שלו על שוק היעד במיוחד בזמני מיתון.

היסטורית התנהגות השוק בעשור האחרון - האם יש שינוי בטעמים של קהל המטרה?

אילו קשיים יעמדו בפניך להגיע ולשכנע את קהל המטרה לרכוש את המוצרים או השירותים שלך?

מהו פוטנציאל המכירות בש"ח ובאחוזים? 

כמו כן יש לבצע בחינה מדוקדקת של הלקוח הפוטנציאלי (ראה מאמר אודות לקוחות ) ושל המוצר.

האם המוצר שלכם ממוקם כמוצר יקר יחסית, זול או ממוצב כמוצר ממוצע?

ובהתאם לכך יש לבנות את אסטרטגיית השיווק והמכירה. 


הגדרת המטרות 
השלב השני הינו קביעת יעדי השיווק – אל תוותר על שלב זה אך יש לעשותו רק אחרי ההכנה ולא לקבוע את היעדים על פי רצונך ללא הסתכלות אובייקטיבית.

היעדים יבואו לידי ביטוי כנגזרת של היקף מכירות, כמות לקוחות וכד' מומלץ להציב יעדים לתקופה קצרה (3-6 חודשים ) וכן לתקופה ארוכה (שנה- שנתיים).בחירת אסטרטגיה השיווקית מתאימה.
בשלב האחרון יש לבחור מהי דרך הפעולה המתאימה על מנת לשווק באופן האפקטיבי ביותר את המוצר שלנו להשגת היעדים הרצויים. עלינו להחליט מהו תקציב השיווק, באיזה מוצר להתמקד בהתאם ללקוחות הצפויים, מה יהיה מחירו, מהי שיטות השיווק המתאימה ואיזה נתח מהתקציב שלך מוקדש לצורך כך ובהתאם לזה מהי החלוקה המתאימה בין דרכי השיווק השונים, כמו כן יש לקבוע לוח הזמנים – מתי מתחילים ולכמה זמן. 

פרסום נכון ימתג אותך בעיני הלקוחות.

ולבסוף – יש לבצע בחינה מחדש של התהליך הנבחר לאחר תקופה ולראות האם הוא השיג את התוצאות הרצויות לפני שרצים לבזבז עוד כסף על מבצע פרסום כזה או אחר.

bottom of page