top of page
best motivational speakers in the world

קפה ביצה וגזר והתמודדות עם בעיות

 

המשל מספר על בת הטבח אשר התלוננה בשיחה עם אביה על הקושי אשר בהתמודדות עם הבעיות בחייה, הטבח הובילה למטבח והראה לה שלושה סירים בהם רתחו מים. בסיר הראשון הוא שם גזר, בשני ביצה ובשלישי גרגירי קפה.

 

לאחר זמן מה שלף את הגזר הביצה והקפה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה, סינן את הקפה ומזג אותו בספל.

הביט בביתו ושאל : "מה את רואה, יקירתי ?" 

הבת התקרבה לשולחן ובחנה את התוצרים: הגזר היה רך ונמעך, היא קילפה את הביצה, שהייתה קשה, הקפה הדיף ריח נפלא וטעמו היה טוב ומענג.

 

אמר הטבח : "כך בני אדם שונים המתמודדים עם קושי זהה.

המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור שלושת החומרים: הגזר שהגיע למים קשה, התרכך עד מאד וניתן עכשיו לפורר אותו בקלות הביצה, שהגיעה עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה, התקשתה כולה. פולי הקפה לעומת זאת, הפכו במים הרותחים למוצר משובח!


לאיזה מהם את דומה, ביתי היקרה? כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך את מגיבה?

כגזר שנראה חזק אך מאבד תכונותיו במצבי לחץ ?

כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה לאחר פיטורים, גירושים, מוות של אדם אהוב, שנראית אותו דבר מבחוץ אך ליבה ונשמתה התקשו עד מאוד?

או אולי את פול קפה, אשר תפקידו בחיים להפוך את המצב הכואב לדבר הטוב ביותר שניתן?

 

הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר עת שהמים בשיא הרתיחה." בשביל להיות פול קפה רק צריך לזכור כי לכל מה שקורה בחיים יש סיבה...

רק נשאר לנו לגלות מה היא וללמוד ממנה.

אין חיסרון שלא ניתן להפוך ליתרון.

bottom of page