top of page

תמחור רווח והפער שבינהם

 

חישוב לא נכון של מרכיבים שונים של המוצר יכולים לגרום לעסק שלך לקרוס.

לפעמים, גם כשאנחנו מתקצבים ומתכננים את העלויות, עדיין נוצר פער בין הרצוי למצוי אנסה לגעת מעט בכל תחום.

 

  • עלות המוצר

  • מכירת המוצר

  • הרווח מהמוצר


1. העלות האמיתית של המוצר או השרות שלו

 כמה באמת עולה לך למכור את המוצר או השרות.

נתקלתי בהרבה אנשים אשר היו בטוחים שהם יודעים כמה עולה להם המוצר אבל שכחו להכליל מספר פרמטרים מהותיים שעלולים לשנות את מאזן הרווח.

בכדי לתמחר נכון את העלות של המוצר שלכם אתם זקוקים למספר נתונים שבלעדיהם התמחור יהיה מקרי ועשוי להיות לא נכון.
 

הוצאות הישירות – כל פעילות יצרניות שלנו מחייבת אותנו, במקביל, גם בהוצאה כספית ישירה (תשלום שכר לעובד, חומרי גלם וחומרי עזר, תשלום לקבלני משנה/ ספקים, וכיו"ב)

 

הוצאות הקבועות –סה"כ ההוצאות הקבועות שלנו - התשלומים שבית העסק מחויב להוציא, מדי חודש בחודשו, בלי כל קשר לפעילותו היצרנית - שכר דירה, ביטוחים, הוצאות רו"ח, הוצאות משרד, חשמל, ארנונה, דמי אחזקה, ניקיון, עלויות תקשורת וכו'.

עלויות אילו מועמסות על ההוצאות הישירות והן משתנות באופן משמעותי על פי כמות המוצרים שנמכרה בסוף החודש ויכולות להשפיע מאוד על הרווחיות.

 

הוצאות משתנות וחד פעמיות – לבית העסק קיימות הוצאות נוספות שלא תמיד אנחנו מוציאים אותם בכל חודש אך יש לחשב אותם בחישוב שנתי ממוצע –

קניה ותיקון ציוד, ביטוח רכב, וכד' 
שיווק ופרסום - מבצעים והנחות, כרטיסי ביקור, שכירת יועצים וכיו"ב.

הוצאות מימון – קבלת אשראי בנקאי עולה לנו כסף. למינוס שלנו בבנק יש מחיר ידוע מראש. כנ"ל לגבי תשלומי הקרן והריבית שאנו משלמים כדי לפרוע הלוואות. כל אלה צריכים להיות רשומים בסעיף זה.

*מע"מ  אינו נכלל בחישובים שלנו (לא כהכנסה וגם לא כהוצאה) שכן הוא אינו שלנו והוא מתקזז ומועבר.

 


2. מחיר המכירה של המוצר – ממה הוא נגזר?

סוג הלקוחות וערך המוצר, היצע וביקוש השוק, עונתיות ומבצעים, רווחיות רצויה (הינו גם נגזרת של כמות המוצרים הנמכרת).

מחיר המכירה הוא פרמטר שיש לבחון אותו אחת לתקופה ולנסות ולהתאים את המחיר לתנודות השוק.

 

 

 

3. רווח הנקי 

הרווח הנקי הוא הנגזרת של ההכנסה פחות ההוצאה בניכוי מיסים וכויצ'. עסקים רבים  טועים בכך שעם המוצר עולה להם 100 שקל הם מוסיפים את הרווח הרצוי  ומוכרים במחיר החדש (עלות+רווח).  
חשוב למצוא את המחיר הריאלי למכירה, זהו נתון חשוב מאוד על מנת לדעת בדיוק האם אנחנו ריווחים, כך נוכל לחשב גם מהי כמות המוצרים שנצטרך למכור בכל חודש  על מנת להגיע לאיזון ולרווחיות הרצויה.


 

 

 

bottom of page