top of page

בניית תוכנית תגובה למצבי חירום

האם הארגון שלכם מוכן להתמודדות עם מצבי חירום ומשברים?


העולם של היום הפך למסוכן יותר ויותר, והארגונים נדרשים להיות מוכנים להתמודדות עם מגוון אתגרים, החל מאירועי טבע ועד לאירועי טרור.

תוכנית הכנה מוצלחת למצבי חירום ומשברים יכולה לעזור לכם להבטיח את המשך פעילותו של הארגון, להגן על העובדים והרכוש, ולצמצם את הנזקים הכלכליים.

 התוכנית תעזור לכם להמשיך בפעילות העסקית גם במהלך אירוע חירום ולצמצם נזקים. 

התוכנית מגדירה בבירור את התפקידים והאחריות של כל מנהל עובד בשעת חירום,  קביעת כללים וקבלת החלטות כדי להבטיח תגובה מהירה ואפקטיבית

bottom of page