top of page

שיפור ביצועים

שיפור ביצועים

הן ברמת העובד והן ברמה הניהולית, לכל אדם יש יכולות בהן הוא משתמש בעבודתו.  באמצעות מתן כלים פשוטים ליישום נבנה מערך לשיפור הביצועים . העצמת החוזקות והתמודדות מול הנקודות שניתן לשפר על מנת למקסם את הפוטנציאל האישי, הצוותי והארגוני.


שיפור ביצועים בארגון הוא תהליך שמטרתו להביא את הארגון להישגים גבוהים יותר. התהליך כולל שני מרכיבים עיקריים:

  • שיפור תהליכים עסקיים: תהליכיםיעילים ואפקטיביים חיוניים להצלחת הארגון. יחד ננתח את התהליכים, נזהה מהם צווארי הבקבוק והמשאבים הנדרשים, מהם נקודות החוזק והחולשה בתהליך, ומהם החלופות להתייעלות. 

שיפור תהליכים עסקיים מובילה ליעילות גבוהה יותר, לירידה בעלויות, ולשיפור השירות ללקוחות.


  • פיתוח מיומנויות והעצמת העובדים: לכל עובד ומנהל יכולות וכישוריים ייחודייים. באמצעות מתן כלים פשוטים ליישום, ניתן לסייע לעובדים להכיר את החוזקות שלהם ולפתח את היכולות שלהם.  ]יתוח המיומנויות יםר את תפוקתם  ויעצים את תחושת ההשיגיות שלהם והסיפוק האישי  ויוביל לשיפור הפרודוקטיביות, לעלייה בתפוקה, ולשיפור שביעות רצון העובדים.

חזרה לייעוץ ארגוני
MACHTESHIM
לוגו חדש עסקיים וניהוליים פורמט למחשב
cmc-israel (3)
מי לוד
הריוט ואטט
משרד הכלכה
5020b8c48ba50_150_150_crop
להב
בר אילן
מכללת סלע
תות
סלקום
טבע
קומברס
bottom of page