top of page

ייעוץ ממוקד

התנהלות עסקית:

 • ניתוח מוצר, בחינת אופן תמחור המוצרים. 

 • בחינת תחומי הפעילות העיקריים, בחינת השוק והלקוחות. 

 • זיהוי הצורך של הלקוחות ומתן מענה מתאים.

 • ניהול שוטף של העסק, מיקוד שיטות העבודה, תכנון ועיתוד מלאי.

 • קביעת אסטרטגיה שיווקית -תוכנית שיווק.

פיתוח מיומנויות אישיות:

 • ניהול זמן ותעדוף משימות. 

 • תוכנית הבראה לעסקים בזמן מיתון. 

 • ניהול העסק - פתרון בעיות, שיפור שירות, התמודדות למול ספקים. 

 • הנעה ומוטיבציה לפעולה ושחרור חסמים מעכבים.

כלכלי:

 • ניתוח תמהיל הכנסות והוצאות של העסק ורווחיות. 

 • ניתוח מוצר, בחינת אופן תמחור המוצרים. 

 • התייעלות כלכלית, שליטה על הכסף בעסק. 

 • דרכים לשיפור ריווחיות.

 • תמחור נכון וגבייה.

bottom of page