top of page

פגישה אחת שתשנה לך את התוצאות

פגישה ממוקדת בנושא אחד שנבחר מראש, לדוגמא:


ניהול זמן וניהול משימות - כלים פרקטיים לדעת למפות ובחור משימות, ניהול זמן ממוקד מטרה. איך להתמודד עם הסחות דעת ולדעת איך לנהל עסק מהבית.

 

הצגה עצמית ממנפת - פגישה בת כשעתיים שבה נבחן ונתרגל הצגה עצמית אפקטיבית שתוכל להציג בכל סיטואציה וכן במפגשי נטוורקינג. 

ניהול ושימור לקוחות - פגישה חד פעמית שבה נמפה את הלקוחות ונבחר דרכים מותאמות לניהול לידים, לקוחות קיימים ולקוחות שההתקשרות עימם הסתיימה. 

רעיונות שיווקים - פגישה חד פעמית שבה בהתאם לתחום העיסוק ולאדם אציע רעיונות שיווקים מקוריים לפיתוח עסקי.

 

 משא ומתן אפקטיבי - איך להגדיר את מה שאתם רוצים להשיג בצורה נכונה לפני תהליכים ופגישות ואיך להשיג אותך בשיטת WinWIn. 

bottom of page