top of page

שיפור המכירות

מכירה היא אומנות שאפשר ללמוד ולשפר. היא מורכבת מהרבה פסיכולוגיה וכלים מעולם מדע המכירות. לפני שאתם משקיעים כסף בשיווק, שפרו קודם את יחס ההמרה שלכם.


יחד נעבוד על:

  • איך להגדיל את המכירות הקיימות.

  • בניית שיחות מכירה מותאמות לקהלים ולעסק שלם.

  • שיפור שיחות המכירה ומענה להתנגדויות.

  • בניית מסע לקוח הכולל שלבי מכירה מובנים.

  • שיפור טסקטים מכירתיים.

  • הבנת הלקוח ודרכים למכירה באופן טבעי ונעים.

  • אסטרטגיית Push/Pull מותאמות.

יש ביד יחד עם ניתוח מקרים מהשטח, תשפרו משמעותית את יכולת המכירה שלכם ותגידלו את שורת הרווח במהירות ובקלות.

bottom of page