top of page

להסתכל לחיים בעיניים


מקרי המוות הנוראים שקרו בשבוע האחרון פגשו כל אחד ואחת מאיתנו במקום אחר. רובינו כואבים כאב של ההזדהות אך מכיוון שזה לא שלנו אנו מצליחים במהרה להמשיך את שגרת חיינו.

אפשר לחלק את העולם לשניים. אנשים שחוו טרגדיה ואיבדו אדם קרוב להם, ואלו ש(עדיין)לא.

וכמו שאי אפשר להסביר לאישה לפני לידה ראשונה מה זה צירים כך גם אי אפשר להסביר מה זה הכאב שמרגישים שמאבדים אדם קרוב.

אך כשהוא מגיע למישהו קרוב, הכאבים הפיזיים שחווינו בחיינו מתגמדים למול הכאב הנפשי שאין לו מרפא.

אחרי תאונת הדרכים שהייתה במשפחתי ומותו של אבי, אמר לי מישהו בזמן ניחום האבלים שבכל רע יש גם טוב.

כעסתי מאוד! איזה טוב יש במותו של אדם?

אכן אין טוב אבל זה הרגע שבו יש לנו הזדמנות להסתכל לחיים שלנו בעיניים, לעמוד מול הראי בלי מסיכות ולשאול את עצמינו, מה אנחנו באמת רוצים מהחיים שלנו? ולהבין שלא צריך לחכות עד ש..(נצא לפנסיה,הילדים יגדלו, נסיים את תשלומי המשכנתv

) בכדי להגשים את זה.

תאונת הדרכים שקרתה למשפחה שלי הייתה הטרגדיה הנוראית ביותר שחוויתי בחיי אך היא הייתה נקודת המפנה שלי שגרמה לי להבין כמה כוח יש בי ובעיקר שנמצאת איתי כל הזמן יחד עם הכאב ומראה לי את הדרך לחיות את חיי כל יום בהגשמה עצמית.

עוד שנייה בדיוק תמשיכו את חייכם כאילו כלום לא קרה, אבל אנא קחו לכם את ההזדמנות הזו מבלי לקחת את עול הכאב אתכם, לעצור!! לחשוב!! ולהסתכל על החיים שלכם בעיניים פקוחות שיובילו אתכם להגשים את כל מה שיעשה אתכם מאושרים בזמן שנותר לנו כאן.


מאמרים אחרונים
bottom of page